Jobbágytelki improvizáció

Az alábbi videófelvételeken Jobbágytelki korcsos és szöktetős improvizációt láthatunk. Az oktatók és a gyermektáncosok egyaránt az órán tanult figurákból mutatják be rövid motívumfűzéseiket. A táncokat 2 kameraállásból rögzítettük, így jobban láthatóak az előadott figurák.
Oktatók: Béres Anikó és Appelshoffer János
Felnőtt páros improvizáció „totál" kameraállásból:Az alábbi videón közeli felvételek láthatók az oktatók előadásában:


Az alábbi videón gyermektáncosok improvizálnak:

Közeli felvételek a lépésekről:

Jobbágytelke a Nyárád mente jobbszárnyán, Marosszék keleti részén, a tájegységet határoló Hermankapujának nevezett dombkaréj alatt terül. Nagyjából Marosvá­sárhely, Szováta és Szászrégen által bezárt háromszög közepén. A tréfásan Szentföld né­ven emlegetett falvak egyike, Hodos község négy faluja közül jelenleg a legnagyobb lé­lekszámú település. Marosszék legszélső székely községe, mely évszázadokon keresztül megmaradt annak, pedig északi és nyugati szomszédai román lakosságú községek – központi városuk Szászrégen, magyar, szász és román lakosságú város.

További érdekességek: Jobbágytelki Falumúzeum